Psykosynteesi ja keskusteluterapia

Christer Sundqvist

Psykosynteesi on terapiamuoto, jossa keskitytään itsensä toteuttamiseen. Se on myös rakkauden oppi, joka hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme ja houkuttelee esiin sen mitä meistä voi tulla, potentiaalimme.

 

Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu kehosta, sielusta, tunteesta ja älystä. Eri osat ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Miten tämä vuorovaikutus toimii, on ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä, miten tunnemme itsemme sekä henkisesti että fyysisesti.

 

Psykosynteesi perustuu siihen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja meillä on kaikilla oma kehityspotentiaalimme. Kun otamme vastuun itsestämme, olemme myös löytäneet tahtomme elää. Tämä on Roberto Assagiolin kehittämän psykosynteesin perusta.

 

Roberto Assagioli (1888-1974) oli italialainen psykiatri ja se, joka muotoili psykosynteesin teoriat vuosisadan alussa. Assagioli oli mukana psykoanalyyttisessä liikkeessä, jossa sekä Freud että Jung näkivät hänet Italian psykoanalyysin johtajana. Assagioli kuitenkin irtaantui Freudin puhdasoppisuudesta, kun hän piti sitä liian rajoittavana ja keskittyi liikaa sairaan ihmisen hoitoon.

 

Assagioli halusi nähdä asiakkaidensa olevan periaatteessa terveitä yksilöitä, mutta jotka toisinaan toimivat huonommin. Hän halusi luoda psykologian, joka ilmaisisi todellisen minämme; tunteemme ja tarpeemme sekä loisi pohjan rakkaudelle, tahdolle, luovuudelle, viisaudelle ja hengellisyydelle. Sellaista psykologiaa, josta olisi käytännön hyötyä meille ihmisille pyrkimyksessämme elää täydellisemmin ja rikkaammin.

 

https://psykosyntesforbundet.se/

https://www.humanova.com/

 1,413 näyttökertaa

Syöpä ja COVID-19

Joulukuussa 2019 todettiin uusi koronaviruksen (COVID-19 tai SARS-CoV-2) aiheuttama tauti alun perin Wuhanin osavaltiossa Hubein maakunnassa Kiinassa. Virus on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa, ja WHO on julistanut pandemian sen levitessä maailmanlaajuises

Syöpä on voitettavissa

Syöpä on terveyskeskusteluumme pesiytynyt lopullisena tienviittana kuolemaa kohti. Tämä ei ole koko totuus. Kaikki syövät eivät ole kuolemaan johtavia. Itse asiassa tällä hetkellä on vallalla käsitys siitä, että syöpä on hyvin yksilöllinen sair

Mistelihoito tehoaa mahdollisesti rintasyöpään

Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpäpotilaiden avohoidossa. Mistelivalmisteiden käyttö vaihtelee eri syöpälajeissa. Rintasyöpäpotila