Nobelprisbelönad cancerforskning

Christer Sundqvist

Visningar: 920

Nobelpriset i fysiologi och medicin, som delas ut årligen, är ett högt respekterat vetenskapligt pris. Under många år har priset delats ut till cancerforskare.

År 2019 delades priset ut till den brittiska molekylärbiologen Peter J. Ratcliffe och de amerikanska läkarna Gregg L. Semenza och William Kaelin för deras undersökningar av cellulär syresättning. Förmågan hos cancerceller att anpassa sig till förändringar i syrekoncentrationen är allmänt känd. Många cancerformer trivs i låga syrehalter. Nobelprisupptäckten har lett till en bättre förståelse för hur celler reagerar på syrebrist och därmed har vi sett utveckling av nya läkemedel och terapier för att bekämpa cancer.

År 2018 gick utmärkelsen också till cancerforskare. Den amerikanska professorn James P. Allison och japanska Tasuku Honjo delade ut priset för sina resultat om vikten av cancer och immunoterapi. Immunsystemets funktion är avgörande för cancerpatienten och alla de sätt som detta system kan förbättras är till fördel för patienten. Allison utvecklade en antikropp mot immunförsvarets viktiga försvarsceller, som blockerade de hämmande effekterna av vissa proteiner och därmed fick man försvarscellerna att kraftigt attackera cancercellerna. Traditionellt har cancer behandlats med kirurgi, strålning och läkemedel. Tack vare till exempel Allison och Honjo, har immunoterapi lagts till som en vårdform under de senaste åren. Denna terapi används redan, men den är väldigt dyr.

2008 tilldelades den tyska virusforskaren Harald zur Hausen Nobelpriset i medicin för att han upptäckte det cancerframkallande papillomaviruset. 1989 fick de amerikanska läkarna John Michael Bishop och Harold E. Varmus pris för forskning om cancerframkallande retrovirus. Tumörproducerande virus och hormonterapi för prostatacancer var värda Nobelpriset 1966. Priset gick till amerikanska forskare Charles Brenton Huggins och Peyton Rous.

 

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...