SVSV


Artiklar med tag: ångest
Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

READ MORE

Akupunktur är en bra terapi för cancerpatienten

Redaktionen för PDQ:s integrativa, alternativa och kompletterande behandlingar ger i USA ut värdefull information för cancerpatienter och hälso- och sjukvårdspersonal om användning av akupunktur. Den har senast uppdaterats den 31 oktober 2019 och rekommenderas starkt av oss. Denna sammanfattning av den nämnda cancerinformationen ger omfattande, noggrannt granskad, evidensbaserad information om användning av akupunktur vid behandling av personer med cancer. Här är nyckelinformationen: Som

READ MORE