SVSV

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga.

 

Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

 

Yoga ger dig en större bild av livet: djupa tankar om existensen och världsalltet. Yoga lär dig samtidigt hur du kan undvika negativa tankar, sorg och sjukdomar. Då du når de avancerade tillstånden av yoga, de som kallas Högsta Medvetande, fylls du av en känsla av lycka, djup frid och psykisk styrka. Den daglig yoga stunden ger dig så småningom redskap att klara små motgångar och stå emot den skadliga inverkan dessa kan ha på din hälsa. Yoga är en metod att öka kroppens tillförsel av energi och att avlägsna alla faktorer som inverkar störande på energiförsörjningen till kroppens alla celler.

 

Yoga har utövats i över 5000 år och är en av de äldsta formerna för att bota olika sjukdomar. Yogans häpnadsväckande resultat studeras idag ingående av vetenskapsmän i hela världen och man är överens om dess helande och avslappnande verkan. I allmänhet fordrar färdigheter i yoga rätt lång inlärningstid. Den moderna variant av yoga som grundkursen för programmet Art of Living erbjuder kan dock vem som helst lära sig på sex dagar med utomordentliga resultat.

 

Yoga praktiseras och undervisas mycket allmänt i hela Norden. I Finland kan du kontakta:

Suomen Joogaliitto r.y. Finlands Yogaförbund rf. http://www.joogaliitto.fi/ , Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi, tfn 014421670, e-post opisto@joogaliitto.fi, http://www.joogaliitto.fi/joogaopisto/ , Joogaterapiyhdistys r.y. Yogaterapiföreningen rf, Sammonkatu 9 C, 00100 Helsingfors, tfn 09637573, http://www.joogaterapiayhdistys.fi/

 

Skandinaviska Yoga och Meditationsskolan, https://www.yogameditation.com/ , Forssa, Sukula tfn 034350599

Sverige Håå kurscentral 4637255063, https://www.yoga.se/haa-retreat-center/ , Stockholm tfn 468321218, Göteborg tfn 4631241294, Lund Malmö tfn 4640481008

 

För ytterligare information:

http://www.holisticonline.com/

 

Vetenskapliga artiklar om yoga hittar du här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yoga


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at

Vård av ditt mentala jag

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod. Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendem