SVSV

Fet mat skyddar mot bröstcancer?

En stor tvistefråga bland forskare är hur mycket kosten inverkar på uppkomsten av cancer. Orsakar en fet kost bröstcancer, har man frågat sig.

 

Akademiska forskare och företrädare för skolmedicinen misstänker att fet mat ökar risken för bröstcancer. Cancerfonden (https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor ) ber kvinnor att begränsa intaget av kaloririka livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker (som godis, snabbmat och bakverk) samt söta drycker som läsk och saft. Vår uppfattning är att fet mat inte är farligt, men kolhydrater skall man undvika. Vad vet man egentligen?

 

Utgångsläget är att fet mat är skadligt, men bevisen saknas. Epidemiologen och läkaren Walter Willett från Harvard School of Public Health, gjorde ett försök att bevisa kopplingen mellan fet mat bröstcancer i en stor grupp med närmare 90 000 kvinnliga sjuksköterskor. Resultaten analyserades och man gjorde beräkningar av det totala intaget av fett, mättat fett, linolsyra (ett fleromättat fett i vegetabilisk olja) och kolesterol och jämförde dessa med andelen medicinska problem, såsom hjärtkärlsjukdomar och cancer.

 

Publikationen, ”Dietary Fat and the Risk of Breast Cancer” från 1987 (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM198701013160105 ), visade inget samband mellan fet mat och bröstcancer. I verkligheten visade faktiskt artikeln en trend med minskad risk för bröstcancer med ett högre intag av kostfetter, men detta var inte statistiskt signifikant.

 

En annan studie, ”Diet in the Epidemiology of Breast Cancer” (https://academic.oup.com/aje/article-abstract/116/1/68/87474 ) visade ett liknande resultat, dvs inget samband mellan fet mat och bröstcancer. Willetts grupp kombinerade data från sex liknande studier, ”Cohort Studies of Fat Intake and the Risk of Breast Cancer — A Pooled Analysis” (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199602083340603 ), där data från över 337 000 kvinnor och 4 980 fall av bröstcancer analyserades, men inte heller denna gång framkom någon koppling mellan fet mat och risken för bröstcancer.

 

Forskarna förklarade det negativa resultatet med en för kort tid för uppföljningen av studien, eller att även de lägsta nivåerna av kostfett helt enkelt var för höga för att sänka risken för bröstcancer.

 

Efter en upprepad analys efter nästan 15 år, ”Association of Dietary intake of Fat and Fatty Acids with Risk of Breast Cancer” (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/189027 ), denna gång med kvinnor vars kost bestod av mindre än 20 % fett (kom ihåg, detta var efter årtionden med rekommendationer om att dra ner på fett!), fann man att om kolhydraterna ersattes med fett, och ökade konsumtionen av fett med 5 %, förknippades det med en 4 % lägre förekomst av bröstcancer. Med andra ord, de hittade motsatsen till vad de förväntade sig: fett i kosten var inte förknippat med ett ökat antal cancerfall. Om något, så var det förknippat med en minskad risk.

 

Kan vi då dra slutsatsen att fett i maten faktiskt skyddar oss mot bröstcancer? Vissa skulle hävda detta utifrån dessa studier, men Willetts studie och de andra befolkningsstudierna var alla epidemiologiska sådana med mycket låga riskförhållanden, vilket troligen är slumpmässigt eller i bästa fall uppvisar mycket svag evidens. Det enda vi med säkerhet kan säga är att inga signifikanta data någonsin visat ökad risk för bröstcancer av att äta fet mat. Det finns alltså ännu inget tydligt samband mellan kost och bröstcancer.

 

 


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at