SVSV

Ketogen diet som adjuvant cancerterapi

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).

 

Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) selektivt skulle orsaka mera oxidativ stress i cancerceller jämfört med normala friska celler. Den ökade oxidativa stressen i cancerceller skulle göra dem känsligare för konventionell strålning och kemoterapi.

 

Det finns bevis för hypotesen att ketogen diet kan användas som kompletterande adjuvansbehandling till konventionell strålning och kemoterapi. Ketogen diet kan förbättra terapins effekt på cancercellerna.

 

Med intresse noterar vi att ketogen diet har mycket gemensamt med fasta, vilket också inducerar ett tillstånd av ketos. Fasta har visat sig förbättra känsligheten för kemoterapi i pre-kliniska cancerterapimodeller och möjligen lindras några av de normala biverkningarna i vävnaden när man ger kemoterapi. Fasta rapporteras också fördröja tillväxten av tumörer.

 

Eftersom en cancerpatient kan tycka att fasta är för krävande kan ketogen diet erbjuda en intressant modell för att uppnå samma metaboliska fördelar.

 

Referenser

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

 


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at