SVSV

Meditation fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om mediation.

 

Sri Sri Ravi Shankar säger så här:

 

”Meditation eller konsten att stilla själen är ett effektivt sätt att sänka stressnivån. Många människor tycker att det är lätt att passa in meditation i det dagliga livet. På senare år har allt flera vetenskapliga studier visat att meditation också har god verkan när det gäller att behandla en del fysiska och psykiska problem som kan ha uppstått till följd av stress och låg energinivå.”

 

”Meditation har uppnåtts då själen är i ett tillstånd av nuet. Ett sinne tömt på agitation är meditation. Ett sinne som inte är medvetet om sig självt är meditation. Ett sinne som inte tvekar eller har några som helst förväntningar är meditation. Ett sinne som har återvänt hem till sitt ursprung är meditation.” Se: https://www.artofliving.org/

 

Du upplever det djupaste tillstånd av naturlig vila genom att försjunka i ett meditativt tillstånd av medvetande. Men detta kan uppnås endast då själen otvunget får söka lugnet djupt inne i sig själv. Om du regelbundet utövar meditation leder det till att den frid som du uppnår blir djupare och stannar kvar längre. Du får lättare att koncentrera dig och du känner dig utvilad och alert.

 

Meditationens helande kraft är stor och bör därför inte förbigås när det gäller att finna medel till självhjälp. Erfarenhet visar att meditation lindrar depression och dämpar ångest- och smärttillstånd. I de flesta fall förhöjs livskvaliteten i ansenlig mån.

 

Transcendental meditation (TM) är tämligen utbredd i Finland (http://www.meditaatio.org/ ) och baserar sig på Maharishi Mahesh Yogis läror som han introducerade i västvärlden på 1950-talet. TM är en naturlig avslappnings- och självutvecklingsmetod som det är lätt att lära sig. Under den dagliga tjugo minuter långa övningen upplever man sittande i en stol, hur sinnet frigörs från det vanliga tankekaos som fyller vårt medvetande. Vi övergår i ett lugnare och skönare tillstånd, ett medvetet vilotillstånd.

 

Vägledning i TM ges både i grupp och individuellt. En TM-lärare i Finland är Hannu Heikkilä (https://tmhome.com/learn-to-meditate/finland-learn-transcendental-meditation-tm/ ), Manegegatan 2 a A 4, 00170 Helsinki, tfn 040 5423 423, e-post hannu.heikkila@tm-koulutus.com.

 

Det finns många olika slag av meditation och du finner säkert en inriktning som passar just dig. Se http://www.meditationcenter.com/ , https://www.tm.org/ och http://learningmeditation.com/ eller lär dig mera om meditation genom att läsa en bok i ämnet (t.ex. bokhandeln Era Nova i Helsingfors är välförsedd, https://www.eranova.fi/ ). Meditationsböcker fås även på tex https://www.amazon.com/ som har ett bra urval.

 

För ytterligare information se http://zmeditation.com/ , kontakta https://www.artofliving.org/ eller Janne Murto i Finland, e-post janne.murto@hotmail.com eller Jarno Tenhunen, tfn 0504626678, e-post jarno.tenhunen@hotmail.com

 

Se även https://www.jooga.org/ . Inom den ortodoxa kyrkan förekommer bön- och retritmeditation. Kontakta din församling för ytterligare information. Det finns många föreningar och personer i Finland som lär ut meditation både på svenska och finska.

 

Det finns vetenskapligt bevismaterial för det att mediation är nyttigt för den som har cancer. Vetenskapliga artiklar om mediation finns tex här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=meditation

 

 


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at