SVSV

Vård av ditt mentala jag

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod.

 

Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendemönster skärskådas och ifrågasätts. Det är bra att veta när man börjar. Då är processen inte längre lika skrämmande. Vet man att det finns en öppning i andra ändan är det lättare att gå in i tunneln.

 

Vad skrämmer mig och hur gör jag då?  Är jag anpassad och vill vara alla till lags?  Tänker jag på andras behov innan jag går till mig själv och ser på vad jag behöver?  Hukar jag vid gräl för att slippa konflikt? Känner jag mig utanför? Måste jag vara ”snäll” för att få vara med?

 

Då kanske det är dags att slipa huggtänderna. Säga ifrån. Kanske mycken lagrad ilska bor i kroppen?

 

I terapi får man större kunskap om sig själv, ökad förståelse och en större medvetandesfär. Det hjälper en att stå ut med smärta och rädsla på ett nytt sätt. Man vågar se sitt monster i ögonen, den som jagat en i drömmarna i åratal. (Carl-Gustav Jung kallade monstret för Skuggan.)

 

Då man inser att monstret ruvar på en stor skatt, då är det ännu lättare att påbörja resan. Monstret bär ju på svaret till frågan om varför jag mår dåligt.

 


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at