SVSV

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott).

 

Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är att föredra, men det kan rekommenderas att vitaminer och antioxidanter intas även som kosttillskott.

 

Forskningen visar att D-vitamin ger ett 20-60-procentigt skydd mot bland annat bröstcancer, tjocktarmscancer, livmodertappscancer, hjärntumör, myelom m.m. Canadas cancerförening ’The Canadian Cancer Society’ (CCS) rekommenderar alla vuxna att ta tillskott av D-vitamin. Beslutet togs efter det att flera forskningsresultat antytt att vitaminet ger skydd mot många typer av cancer. MD Anderson Cancer Center sätter tummen upp för D-vitamin åt cancerpatienter, men efterlyser mera forskning.

 

Man har även konstaterat att personer som utvecklar cancer ofta har låga halter D-vitamin i blodet. ”Vi hoppas på framsteg när det gäller att förebygga cancer genom dessa rekommendationer” berättar Heather Chapell, som ansvarar för CCS cancerförebyggande program. Låga halter av D-vitamin är förknippade med överlevnaden efter kirurgisk operation av tjocktarmscancer visar en ny studie. Låga D-vitaminhalter var associerade särskilt med tjocktarmscancer och bröstcancer, visar en 20-årig kohortstudie.

 

I den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal gick det nyligen att läsa en studie där D-vitamin hade en skyddande effekt mot cancer. Höga halter av vitamin D i blodet gav en 20 procent lägre risk att utveckla cancer, såväl hos kvinnor som män. Risken för levercancer minskade så mycket som 50 procent, särskilt hos män.

 

Referenser:

 

Low plasma vitamin D is associated with adverse colorectal cancer survival after surgical resection, independent of systemic inflammatory response. Gut. 2019 Apr 25. pii: gutjnl-2018-317922. doi: 10.1136/gutjnl-2018-317922. [Epub ahead of print] https://gut.bmj.com/content/early/2019/05/03/gutjnl-2018-317922.long

 

Lower serum 25-hydroxyvitamin D is associated with colorectal and breast cancer, but not overall cancer risk: a 20-year cohort study. Nutr Res. 2019 Mar 21. pii: S0271-5317(18)30929-1. doi: 10.1016/j.nutres.2019.03.010. [Epub ahead of print] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531718309291?via%3Dihub

 

Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and subsequent risk of total and site specific cancers in Japanese population: large case-cohort study within Japan Public Health Center-based Prospective Study cohort. https://www.bmj.com/content/360/bmj.k671


Dela kunskapen!

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

Vård av ditt mentala jag

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod. Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendem