SVSV

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

 

Specialläkare Harri Lindholm vid Institutet för Arbetshygien i Helsingfors sade så här i ett TV-program den 11 mars 2001:

 

”Vi har här på institutet vetenskapligt kunnat bevisa det som österländsk medicin har sagt under århundraden eller kanske ännu längre. En människa kan reglera kroppsfunktioner med sin andning. Det förefaller som om andningen skulle bestämma över resten. Då andningen förändras följer hjärtat och blodomloppsfunktionerna efter. Om vi alltså medvetet andas på ett hälsosamt sätt, långsamt och djupt, inverkar vi på hjärta och blodomlopp på samma sätt, hälsosamt. Jag har märkt det själv då jag gjort andningsövningar. Jag har blivit piggare och mer alert, associationsförmågan återvänder, paniken försvinner. Avslappning med hjälp av andning är många gånger mer effektivt än mediciner.”

 

http://vintti.yle.fi/yle.fi/solarplexus/arkiv1d06.html?avsnitt=Andning%20-%20fr%E5n%20%F6sterl%E4ndsk%20filosofi%20till%20v%E4sterl%E4ndsk%20vetenskap

 

Sanna Ehdin säger om andningen:

 

”Det hänger på andningen – ju mer medveten andning du får, desto piggare blir du och bättre mår du!! De flesta överandas, genom munnen, när det blir avsevärda hälsoförbättringar genom att hela tiden andas genom näsan. Vår andningsrytm är nämligen den process som har allra störst påverkan på vår kropp. Om du vill du ha mer energi är förbättrad andning det bästa sättet!”

 

https://ehdin.com/medveten-andning/

 

Det finns olika biofeedbacksmetoder där man via en skärm kan följa med hur andningsövningar inverkar på olika kroppsfunktioner. HeartMath-institutet i USA lär ut en självhjälpsmetod som skapar koherens (=lugn, harmoni, samspel mellan kroppssystem) med hjälp av sex andetag i minuten (sex långsamma in- och utandingar).

 

HeartMath-andning utövas numera även i Sverige och Finland.

 

http://mikropausen.se/?page_id=71

 

Man kan också prova på någon av följande övningar:

 

TRE LÄTTA QUICK-FIX ÖVNINGAR

1. Lägg dig på rygg med en rispåse på magen och armarna uppåt under huvudet. Då lägger sig andningen automatiskt rätt.

2. Andas in långsamt och djupt medan du räknar till 4. Håll andan och räkna till 4. Andas långsamt ut och räkna till 6. Paus. Räkna till 2. Upprepa 15 gånger. Under tiden hinner ditt såkallade parasympatiska system uppfatta signalen och du känner dig lugnare.

3. ”3 andetag”:

Andas in

Andas ut

Andas in igen – litet djupare denna gång

Gör nu din utandning litet långsammare, dra ut på den.

Andas in en tredje gång – ännu djupare. Var uppmärksam på hur luften kommer in. Och känn hur din inandning fyller lungorna

Andas ut – känn och iaktta. Andas ut helt och hållet.

Detta är en andningsövning som fungerar överallt, när som helst. Den skapar lite frid i sinnet.

Försök att göra den 10 gånger inom det närmaste dygnet – på jobbet, i bilen, i en hiss…

Ingen kommer att märka vad du håller på med.

 

 


Dela kunskapen!

Yoga fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga. Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

D-vitamin och cancer

Vitaminer är absolut nödvändiga för att kroppens metaboli ska funktionera. Vitaminernas roll för uppkomsten av cancer har undersökts mycket omsorgsfullt. Alla vitaminer är viktiga men särskilt en brist på D-vitamin kan leda till att cancer uppstår. Det gäller alltså att se till att man dagligen får rikligt med D-vitamin (Källor: solen, fisk, ägg, svampar, D-vitamin berikad mat, kosttillskott). Det viktigaste är att vitaminerna intas i så naturlig form som möjligt. En mångsidig kost är at

Vård av ditt mentala jag

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod. Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendem