SVSV

Toimivia vaihtoehtoisia syöpähoitoja

Täydentävä, integratiivinen ja vaihtoehtoinen lääkintä tarjoaa useita tehokkaita ja myrkyttömiä hoitomuotoja syövän torjunnassa. Valmisteita joita käytetään, kutsutaan ravintolisiksi, koska niitä ei saa nimittää lääkkeiksi. Vaihtoehtoiset, ravintolisiin pohjautuvat hoitomuodot, joista alla kirjoitetaan, toimivat monesti siten, että ne luovat syövän kasvulle mahdollisimman huonot edellytykset, hoidot tappavat ainoastaan syöpäsoluja, lisäävät luontaista vastustuskykyä, eivätkä aiheuta sivuvaikutuksia. Hoitomuodot, jotka esitellään, luovat hyvän pohjan syövän kokonaishoidolle. Tutkimukset osoittavat, että yli 80% syöpäpotilaista Brittein saarilla käyttävät vaihtoehtoisia terapiahoitoja osana syövän kokonaishoitoa tai tavallisen hoidon lisänä. Tutustu asiaan tarkemmin osoitteissa: https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=1826 ja  https://www.cancertutor.com/

Ravintolisät tunnetaan monien kymmenien, jopa satojen vuosien takaa, mutta niistä on vaiettu julkisuudessa, sillä lääketeollisuudelle ne eivät ole mielenkiintoisia, syystä, ettei niitä voi patentoida, ja siksi niiden käyttöä vastustetaan. Tästä johtuen ravintolisien käytöstä ei juurikaan löydy kliinisiä syöpätutkimuksia. Kuitenkin löytyy runsaasti näyttöä tuhansilta potilailta, jotka ovat saaneet paremman elämänlaadun ja joskus jopa parantuneet syövästä käytettyään ravintolisiä. Useat potilaat ovat olleet kuolemaisillaan valitessaan lopulta vaihtoehtoisen hoitomuodon, mutta monen kohdalla tämä onkin sitten koitunut heidän pelastuksekseen.

Vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä syöpään on toki tutkittu. Ei tosin kovin usein kliinisesti (potilastutkimus) vaan on turvauduttava koe-eläimillä ja kudosnäytteillä suoritettuihin tutkimuksiin sekä täysin tieteelle toistaiseksi selvittämättömiin menetelmiin. Kliinisten tutkimusten puute saattaa johtua rahoituksellisista syistä (kliiniset tutkimukset ovat erittäin kalliita). Lisäksi esiintyy myös tutkimuseettisiä ongelmia ; ”ei saada lupaa tutkimuseettiseltä toimikunnalta käynnistää tutkimus vaihtoehtoisella menetelmällä”. Olemme koonneet sivullemme kirjallisuutta ja tieteellisiä tutkimuksia mistä selviää vaihtoehtoisten, täydentävien ja integratiivisten hoitojen hyöty syöpäpotilaalle.

Tutustumisen arvoisia kirjoja

Tanya Harter Pierce. Outsmart Your Cancer 2nd Ed. – Paperback with Audio CD. Mahdollisesti paras tietolähde vaihtoehtoisista ei-myrkyllisistä terapioista löytyy Tanya Harter Piercen kotisivuilta: https://www.outsmartyourcancer.com/ sekä samannimisestä kirjasta. Suosittelemme kirjaa lämpimästi. Se sisältää perusteellista asiantuntemusta ravintolisistä ja tietoa niiden yksityiskohtaisesta annostuksesta. Myös syövän monimutkaiset prosessit on esitetty kansantajuisesti. Lisäksi kirjassa on monipuolisia, potilaskohtaisia kertomuksia ja tutkimuksia. Ruotsiksi kirja on saatavilla esimerkiksi osoitteesta: http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=52 Tietääksemme tätä kirjaa ei ole saatavilla suomenkielisenä, mutta vastaava teos on:

Kelly A. Turner. Syövästä voi selviytyä. Otava suomensi tämän kirjan vuonna 2016 ja se löytyy lähes kaikista kirjakaupoista. Se on erittäin kiintoisa selvitys syövän radikaalista remissiosta (potilas parantuu yht’äkkiä) ja niistä syistä, jotka tähän johtivat.

Bollinger Ty. The Truth About Cancer. https://thetruthaboutcancer.com/ Bollinger on koonnut kirjaansa ja videoihinsa erittäin paljon tietoa syövän parantamisesta luonnollisilla ei-lääkkeellisillä menetelmillä.

Christofferson Travis. Tripping over the Truth: How the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms. Chelsea Green Publishing, 2017. Christofferson on erikoistunut avaamaan ymmärrystämme syövän metabolisesta hoidosta. Kirja on huikea sukellus käytännön ja tieteen väliseen maastoon, josta on mahdollista löytää tukea monille vaihtoehtoisille syövänhoidon ratkaisuille.

Edward Griffin. World Without Cancer: The Story of Vitamin B17. American Media, 2010. Griffin on melko kiistanalainen salaliittoteorioiden kannattaja. Hän on kuitenkin kirjoittanut huomiota herättävän kirjan unohdetusta syövänhoitomenetelmästä, jossa keskeisessä roolissa on vitamiini B17.

Thomas N Seyfried. Cancer as a metabolic disease : on the origin, management, and prevention of cancer. John Wiley & Sons, 2012. Professori Seyfried on yksityiskohtaisesti selvittänyt syövän aineenvaihdunnallista roolia kirjassaan. Kirja on vaikeaselkoinen maallikolle, mutta Seyfriediltä löytyy useita videoita mm. Youtube-palvelussa, joita on helppo tajuta.

David Servan-Schreiber. Anticancer : A New Way of Life. Penguin Books Ltd., 2008. Lääketieteen tohtori Servan-Schreiberin kirjassa on esillä runsaasti erilaisia tapoja hoitaa syöpää ruokavaliolla, liikunnalla ja rentoutumisella.


Jaa tieto!

Vaihtoehtoisia syöpähoitoja

Olet nyt saapunut sivulle, joka pääosin käsittelee koululääketieteen ulkopuolelle sijoittuvia syövän hoitomuotoja, vaihtoehtoista lääkintää, toimiviksi todettuja ravintolisiä, terveellistä ruokaa ja muita keinoja selviytyä taistelussasi syöpää vastaan.

Taistele syöpääsi vastaan itse!

PetraFlander’in säätiö perustuu periaatteeseen, että taistellaan syöpää vastaan itse hyödyntämällä ei-myrkyllisiä yhdistävän (integratiivisen) lääketieten keinoja. Meidän tehtävämme on tukea sinua taistelussasi syöpää vastaan ja antaa sinulle toivoa kertomalla täydentävistä hoitokeinoista tilanteessa, jossa tavanomainen lääketiede ei voi enää auttaa sinua. Tavoitteenamme on auttaa sinua, kun taistelet syöpää vastaan ja kannustaa sinua saavuttamaan laadukkaamman elämän. Ehkä voimme jopa näy

Syövän integratiivinen hoito

Tämä osio hakee sisältönsä useista kirjoista ja uusista tutkimuksista integratiivisissa syöpähoidossa. Yksityiskohtainen lähdeluettelo löytyy sivun pohjalta. Integratiivinen hoito pyrkii tukemaan perinteistä syövän hoitoa ottamalla huomioon hoidon kaikki eri ulottuvuudet: fyysiset, psyykkis-henkiset ja sosiaaliset.