SVSV

Stiftelsen

Stiftelsen
Stiftelsens registreringsnummer är 1833830-9

 

Namn , hemort och kontaktuppgifter.
Stiftelsens namn är Petra Flanders stiftelse för integrerad vård. Stiftelsens hemort är Borgå.  Stiftelsen underlyder finsk lag och dess  webbadress är www.petrafoundation.com .

 

Kontaktupgifter

Petra Flanders stiftelse r.s.
Kvarnbergsgatan 15
06100 Borgå

info@petrafoundation.com

 

Syfte
Stiftelsens syfte är att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter som skolmedicinen inte mera kan hjälpa. Stiftelsen ska informera om de möjligheter som den integrerade medicinen kan erbjuda och, inom ramen för sina resurser, klarlägga hur människans fysiska funktioner påverkas av andliga och själsliga krafter.

 

Styrelse
Styrelsen består av sex medlemmar av vilka styrelseordföranden och viceordföranden är ständiga . De övriga representeras av två läkare och två som företräder ett holistiskt tänkesätt.
Ordförande är John Hartwall och viceordförande är Lasse Nybergh.

 

Allmänt
Till stiftelsens uppgifter hör bl.a. att se till att informationen om integrerad vård görs så lättillgänglig som möjligt för personer som vill veta mera om sådan vård. Stiftelsen ska anordna seminarier och konferenser om integrerad vård och även i övrigt understöda sådan verksamhet. Stiftelsen ska stöda forskning om det mänskliga psykets betydelse för helandet av människans kropp samt specifik forskning om psykiska faktorers inverkan på människors hälsotillstånd. Begreppet integrerad vård bör inte tolkas för snävt men inte heller för vidsträckt. Homeopati, alternativ läkekonst och komplementärvård ska omfattas av begreppet integrerad vård. Personer som är öppna för ett nytänkande i ovannämnda hänseenden och som innehar behövlig kompetens kan tilldelas stipendier för sin forskargärning.

 

Mera om stiftelsens uppgifter framgår på  www.prh.fi