SVSV

Säätiö

Säätiön rekisterinumero on 1833830-9

Nimi, kotipaikka ja yhteystiedot.
Säätiön nimi on Petra Flanders stiftelse för integrerad vård. Säätiön kotipaikka on Porvoo. Säätiön internet-osoite on www.petrafoundation.com.

Yhteystiedot

Petra Flanders Stiftelse r.s.
Kvarnbergsgatan 15
06100 Porvoo

info@petrafoundation.com

Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on parantaa sellaisten syöpäpotilaiden elämänlaatua, joita koululääketiede ei enää pysty auttamaan. Säätiön tehtävänä on informoida kokonaisvaltaisen lääketieteen tarjoamista mahdollisuuksista sekä resurssiensa mukaan jakaa tietoa henkisten ja hengellisten voimavarojen vaikutuksista ihmisen fyysisiin toimintoihin.

Hallitus
Säätiöllä on hallitus, jonka muodostaa kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat pysyviä. Muista hallituksen jäsenistä kahden tulee olla lääkäreitä ja kahden edustaa kokonaisvaltaista näkemystä.

Puheenjohtaja on Peter Flander ja varapuheenjohtaja Jerker Hartwall.

Yleistä

Säätiön tehtävänä on mm. huolehtia siitä, että tietoa integroidusta hoidosta on mahdollisimman helposti sitä tarvitsevien ulottuvilla.
Säätiön tulee järjestää seminaareja ja konferensseja integroidusta hoidosta ja muutenkin tukea senkaltalsta toimintaa.
Säätiön tulee tukea tutkimusta psyyken merkityksestä kehon parantumiselle sekä psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta ihmisten terveydentilaan.
Käsitettä integroitu hoito ei tule ymmärtää liian suppeasti, muttei myöskään liian laajasti. Integroidun hoidon tulee pitää sisällään homeopatia, vaihtoehtoinen lääketiede ja täydentävä hoito.
Henkilöille, jotka ovat avoimia uudenlaiselle ajattelulle yllämainituissa merkityksessä ja joilla on tarvittava pätevyys, voidaan myöntää apurahoja tutkimukseen.

Lisää säätiön tehtävistä internet-sivuilta www.prh.fi